Jak použité žárovky likvidovat

Jak likvidovat kompaktní fluorescenční žárovky a žárovky LED?

Tyto žárovky obsahují složité elektronické součásti a neměly by se vyhazovat do běžného domovního odpadu. Na toto upozorňuje symbol přeškrtnutého odpadkového koše. Lze je obvykle vracet v prodejnách, kde se prodávají, a na místech určených ke sběru elektronického odpadu.

Co dělat, když se rozbije kompaktní fluorescenční žárovka?

Oproti žárovkám LED a většině ostatních typů žárovek určených pro používání v domácnostech obsahují kompaktní fluorescenční žárovky rtuť. Z nepoškozené žárovky se ani při jejím používání žádná rtuť neuvolňuje. Když se žárovka rozbije, může se uvolnit maximálně 5 miligramů rtuti (velikost přibližně inkoustové kapky na špičce kuličkového pera). Pro srovnání: starší teploměry obsahují přibližně 500 miligramů rtuti. Spotřebitelům se doporučuje, aby nejprve místnost vyvětrali, a poté vlhkou utěrkou žárovku odklidili. Při úklidu/čištění zabraňte styku střepin s pokožkou a nepoužívejte vysavač.

světelné zdroje info